Duyurular

 

                        ANA KAYNAKLAR

 
1.-ZABUNOĞLU,Yahya :”İdare Hukuku – I (basılacak) (İdare Hukuku
                                             Ders Notları . (Fotokopileri bulunuyor)
2.-GÖZLER,Kemal           :’İdare Hukuku Dersleri’ 8.Baskı,Ekin Kitap
                                              Evi,Bursa,2009 (Yeni Baskısı olabilir)
 3,-GÜNDAY,Metin          : İdare Hukuku” Ankara,İmaj Yayıncılık,
                                              Ankara 9.Baskı (Yeni baskısı olabilir)
 4.-ATAY,Ender Etem        : İdare Hukuku,..2006, Turan Kitapevi
                                              Ankara.
 
ZORUNLU VE YARDIMCI KAYNAKLARN ARTABİLİR.
 ÖĞRENCİ DERSE, PROĞRAMA GÖRE O HAFTA ELE ALINACAK KONULARLA İLGİLİ EN AZ BİR ZORUNLU KAYNAĞI OKUYARAK GELİR VE
 
SORULANLARA YANIT VERİR.BU YANITLAR DERS YILI SONU DEĞERLENDİRMESİNDE NAZARA ALINIR.
 
-Ev ödevleri yaptırılır.Grup veya bireysel ödev çalışmalarına katılmak
 zorunludur.
- BAŞTA ANAYASA OLMAK ÜZERE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ TEMEL YASALARI (İL ÖZEL İDARESİ,BELEDİYE KANUNU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANINI. İLLER İDARESİ KANUNU VE 2575,2576,2577 SAYILI KANUN METİNLERİ DERSE GELEN ÖĞRENCİNİN YANINDA BULUNACAKTIR.
FOTOKOPİCİLERLE ÇIKARILAN İDARE HUKUKU DERSİ İLE İLGİLİ KORSAN ÇAKMA NOTLARIN HİÇBİRİSİ DOĞRU VE GEÇERLİ DEĞİLDİR
 
 
 
 
 
 
 

 
YARDIMCI KAYNAKLAR

 
 YAYLA,Yıldızhan           :’İdare Hukuku’ İstanbul 2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
 İKİNCİ SINIF (2/a VE 2/b)        D E R S – K O N U
     
                        Ç İ Z E L G E S İ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        2010-2011 AKADEMİK YILI
      İDARE HUKUKU DERSİ
      HAFTALIK PROGRAMI
 
GÜZ DÖNEMİ

 
Tanıma-tanışma-hukuk eğitimi-idare hukuku öğretimi-ilk öğreti-
 ciler-S.S.Onar-Sınav modeli :Acık kitap..DERSE ZORUNLU KAYNAKLARLA İLGİLİ BÖLÜM OKUNARAK GELİNİR.(YUKARIDA BİRİNCİ KUTUDAKİ AÇIKLAMAYI TEKRAR OKUYUNUZ).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hafta (27 Eylül 2010)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEKRAR –TANIMA TANIŞMA-İLK VE GENEL AÇIKLAMALAR-BİRİNCİ HAFTADA YAPILAN AÇIKLAMALARIN YENİ VE ANCAK GELENLERİN DE NAZARA ALINARAK YİNELENMESİ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hafta (4 Ekim 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İdare hukuku –Kamu Hukuku – özel hukuk ayrımı –idare huku-İdarenin hukuku- idare hukukunun anlam ve içeriği- yapısal idare: Erkler –Yasaman ve irade-Yargı ve idare-yürütme ve idare ) Yargı
Kolları-İşlevsel anlamada idare (fonksiyonel idare) İdari fonk-
siyonlar –
 
İDARE HUKUKU TANIMI-İDARE HUKUKUNUN DOĞUMU VE GELİŞİMİ
İDARE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ-İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI-
İDARE HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI-İDARE HUKUKU İLE DİĞER HUKUK DALLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER-İDARE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER (Hukuk devleti) –eşitlik ilkesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hafta (11 Ekim 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İDARİ TEŞKİLAT –YÖNETİM İLKELERİ –KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ-MERKEZİ İDARE CUMHURBAŞKANI-BAKANLAR KURULU-BAŞBAKAN VE BAŞBAKANLIK-BAKANLAR VE BAKANLIKLAR-BAŞKENTTEKİ YARDIMCI KURULUŞLAR-MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI-
-YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI-
-YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLAR
-HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hafta (18 Ekim 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İŞLEM TEORİSİNE GİRİŞ-İŞLEM-HUKUKİ İŞLEM İDARİ İŞLEM-İDARİ İŞLEMİN YARGISAL VE YASAL İŞLEMLERDEN FARKI-HÜKUMET TASARRUFLAR VE İDARİ İYLEMLER-İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ (İDARİ İŞLEMLERİN AYRIMI,TASNİFİ)
TEK YANLI VE İDARİ İŞLEMLER-İKİ YANLI İDARİ İŞLEMLER
 
 
İDARİ İŞLEMLERİNNİTELİKLERİ (İDARİ İŞLEMİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hafta (25 Ekim 2010)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                           -I-
 
 
BİREYSEL İDARİ İŞLEMLERE (İDARİ KARARLARA) GİRİŞ
 İDARİ KARAR TÜRLERİ-TÜR TASNİFİ ÖLÇÜTLERİ-İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI –YETKİ ÖGESİ,ŞEKİL ÖGESİ-AMAÇ UNSURU (ÖGESİ)-SEBEB ÖGESİ –KONU ÖGESİ—
YETKİ SAPTIRMA-USUL SAPTIRMASI…
 
HUKUKA AYKIRI İDARİ İŞLEMLER.YOKLUK VE SAKATLIK(İPTAL).
İDARİ İŞYLEMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İDARİ İŞLEMLERİN(KARARLARIN) UYGULANMASI (İCRASI).
 
İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ
 
 
 
 
 
DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER –DÜZENLEME YETKİSİNİN KAYNAĞI –KHK’LAR SORUNU –DÜZENLEYİCİ İŞLEM TÜRLERİ-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Hafta (1 Kasım 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                        -II-
6.HAFTANIN İKİNCİ YARISI
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
İDARİ SÖZLEŞMELER
İdari sözleşme türleri-idari sözleşmelerin bağıtlanması-ihale usulleri
İdari sözleşmelerinbiçimi idarisözleşmelerinsona ermesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hafta (8 Kasım 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         
 
İDARENİN ETKİNLİKLERİ HİZMET VE ETKİNLİK-KAMU HİZMETİ –TANIM-KAMU HİZMETİ TÜRLERİ AYRIM ÖLÇÜTLERİ-KAMU HİZMETLERİNİN HUKUKİ REJİMİ-KAMU HİZMETLERİ KURAMININ TEMEL İLKELERİ—KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI-İŞLETİLME USULLERİ-ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNCE KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİ-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Hafta (15 Kasım 2010) Kurban Bayramı Haftası
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ÖZEL VE ÖNEMLİ BİR KAMU HİZMETİ OLARAK
K O L L U K
KOLLUK TÜRLERİ:İDARİ KOLLUK –ADLİ KOLLUK
KOLLUK YETKİLERİ-KOLLUK MAKAMLARI- KOLLUK USULLER-KOLLUK TEDBİRLERİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İDARENİN HAREKET ARAÇLARI:MEMURLAR VE KAMU GÖREVLİLERİ-KAMU GÖREVLİSİ TÜRLERİ-657 SAYILI DMK NA GÖRE KAMU GÖREVLİLERİNİN AYRIMI-HUKUKSAL DURUMLARI-MEMURLARIN DİSİPLİN İŞLEMLERİ-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Hafta (22 Kasım 2010)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Hafta (29 Kasım 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KAMU MALLARI I.-    (MAL KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ-KAMU MALI KAVRAMI –
KAMU MALLARININ TASNİF-İDARENİN KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ HAKKININ NİTELİĞİ
 
KAMU MALLLARI NİTELİĞİNİN KALKMASI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAMU MALLARI II
KAM UMALLARININ KORUNMASI-KAMU MALLARININ KULLANILMASI-KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN ÖZEL MALLARI-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAMU MALLARI III-KAMULAŞTIRMA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Hafta (6 Aralık 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Hafta (13 Aralık 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ÖZELLEŞTİRME-DEVLETLEŞTİRME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Hafta (20 Aralık 2010)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
 
İDARENİN SORUMLULUĞU
İDARENİN DENETİM
İDARENİN YARGI DIŞI YOLLARDAN DENETLENMESİ
İDARENİN YARGISAL DENETİMİ –
 
 
 
 
İDARİ YARGI HUKUKUNA GİRİŞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Hafta (27 Aralık 2010)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MADDİ İDARE HUKUKUNUN GÖRÜLEN KONULARI İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Hafta (3 Ocak 2011)
SON HAFTA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 OCAK 2011 DERSLERİN SONA ERMESİ
 
10-21 OCAK YILLIK DERSLERİN VİZE SINAVLARI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA KAYNAKLAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YARDIMCI KAYNAKLAR

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010-2011 AKADEMİK YILI
İDARE HUKUKU DERSİ
HAFTALIK PROGRAMI
 
BAHAR DÖNEMİ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Hafta (14 Şubat 2011)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Hafta (21 Şubat 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Hafta (28 Şubat 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Hafta (7 Mart 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Hafta (14 Mart 2011)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Hafta (21 Mart 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hafta (28 Mart 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Hafta (4 Nisan 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Hafta (11 Nisan 2011)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Hafta (18 Nisan 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Hafta (25 Nisan 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Hafta (2 Mayıs 2011)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Hafta (9 Mayıs 2011)
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Hafta (16 Mayıs 2011) SON HAFTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 MAYIS 2011 DERSLERİN SONA ERMESİ
 
26 MAYIS-10 HAZİRAN 2011 DÖNEM SONU SINAVLARI
 
15 HAZIRAN 2011 NOTLARIN İLAN EDİLMESİNİN SON GÜNÜ
 
27 HAZİRAN 8 TEMMUZ HUKUK FAKÜLTESİ BÜTÜNLEME SINAVLARI
 
14 TEMMUZ BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARININ İLAN EDİLMESİNİN SON GÜNÜ